de Roodborst

Roodborsten zijn vaak erg nieuwsgierig en goed van vertrouwen, anderen noemen het brutaal. Terwijl je in de tuin bezig bent, kijken ze nauwlettend toe of er in de omgewoelde aarde iets eetbaars te vinden is. Tegen soortgenoten zijn zowel mannetje als vrouwtje daarentegen heel agressief en verdedigen zomers en 's winter fel hun territorium. Ze tonen daarbij de rode borstveren.

Meestal maken ze hun nesten goed verborgen op de grond. De twee legsels bestaan vaak uit 5 - 6 eieren die twee weken bebroed worden. Na 14 dagen verlaten de jongen het nest. Ze worden dan nog een week door de ouders verzorgd. De jongen hebben nog geen rode borst. Daardoor zijn ze goed gecamoufleerd en wekken geen agressie op bij de ouders. Veel van onze roodborsten trekken in de winter naar Frankrijk en Spanje. Vanuit Noord-Europa komen grote aantallen naar Nederland.

Informatie over de Roodborst | door Vogelhuisje.comInformatie over de Roodborst | door Vogelhuisje.com

Taxonomische indeling  Gegevens    Nest   Rode Lijst 
                           
                           
 • Klasse:
• Orde:
• Familie:
• Onderfamilie:
• Geslacht:

  Vogels (Aves)
Zangvogels (Passeriformes)
Vliegenvangers (Muscicapidae)
Saxicolinae
Roodborsten (Erithacus)
    • Lengte:
• Spannwijdte:
• Gewicht:
• Levensverwachting:
  ca. 14cm
ca. 20 - 22cm
ca. 16 Gramm
ca. 1.25 Jahre
(Durchschnitt) 
    • Nest:
• Broedperiode:
• Duur:

• Aantal eieren:
Aantal legsels:
  Halfholen
April - Juli
14 dagen
5 - 6 / legsel
2 / jaar
    Nee 
                           

 

  

Status
Jaarvogel. Zeer talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal.

Europese verspreiding
Slechts daar waar het écht koud en onbeschut is, laten Roodborsten het afweten. Behalve dus in hooggebergte, op arctische toendra's en andere boomloze oorden zijn roodborsten in geheel Europa aan te treffen.

Biotoop
Bos, park en tuin, rietland en ruigte, stedelijk gebied.
Gevarieerde gebieden met dicht struikgewas, open plekken en bomen vormen de habitat van de Roodborst. Tuinen voldoen prima aan die omschrijving, maar van oorsprong is de Roodborst een vogelsoort van bosranden en kleine bosjes in meer open gebied.
Het nest wordt laag boven de grond gemaakt in een boom, muur of klimplanten. Het is een slordig nest van grassen en bladeren.


Voedsel (in de natuur)
Insecten, spinnetjes en andere kleine diertjes.
 
   Jonge roodborst wordt gevoerd
   Aantal broedparen
ca. 350.000 - 450.000 (in 1998-2000)

Aantal en trend
De Roodborstpopulatie in Nederland vertoont sinds 1970 een licht stijgende trend. Waarschijnlijk liggen bosaanplant en verstedelijking (meer tuinen) hieraan ten grondslag.
Roodborsten worden vooral op de zandgronden in hoge dichtheden aangetroffen.


Natuurlijke vijanden
Havik, Bosuil, Torenvalk, Katten en Eekhoorns

 

 

Hoe kan jij het Roodborstje helpen?
 
Het Roodborstje maakt dankbaar gebruik van je hulp!
Plaats voedersystemen, nestkasten en vogelbaden in je tuin en geniet van deze uitzonderlijke vroege vogels.   
      
      
 Wat eten Roodborsten?
(voorkeur) 
  Meelwormen, gehakte pinda's, Grondvoer, Zonnebloemkernen, Vetproducten
 
      
 Van welk voedersysteem
maakt de Roodborst
gebruik? 
  Voedertafels en -schalen, Voederhuisjes, Voedersilo's (indien mogelijk met zitringen / opvangschaal), Raamvoedersystemen,
Pindakaaspothouders
 
      
 Wat voor een nestkast
is geschikt voor de
Roodborst? 
  Er bestaan speciale nestkasten voor halfholenbroeders zo als Roodborsten (zogenaamde balkonkasten; nestkasten met een
voorzijde die half open is).
In de natuur maken Roodborsten echter gewoon een nest in dicht struikgewas, meestal op of dicht bij de grond, soms tot op
enkele meters hoogte. 
 
      
 Is er een vogelbad /
drinkplek nuttig?
  Net als bij mensen is water voor vogels bijna nog belangrijker dan voedsel. Sommige vogels, en met name insecteneters,
halen veel van het water dat ze nodig hebben uit hun voedsel en hoeven soms maar één of twee keer per dag te drinken.
Zaadeters daarentegen moeten veel vaker naar een drinkplek omdat in hun voedsel maar heel weinig vocht zit en ze dit
dus moeten aanvullen. 
 
      

Tekst:
Vogelbescherming Nederland

Wat is dit? Vink "Onthoud mij" om uw winkelwagen op deze computer te raadplegen, ook als u niet ingelogd bent.