Verzendkosten Gratis levering vanaf 50 Euro* (* Nederland, België en Duitsland)

Betaalmethoden Verschillende betalings­mogelijkheden

Binnen max. 24h verzendklaar Binnen max. 24h verzendklaar


2016 - Jaar van de Kiviet

Het gaat helaas niet goed met deze bekende weidevogel. Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal broedende Kieviten (Vanellus vanellus) in ons land in rap tempo af. Er moet wat gebeuren om het tij te keren.
Daarom is 2016 door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit.

Kievit (Vanellus vanellus)
Foto: © 
www.birdphoto.nl
Jaar van de... (2015 - 2005):
Spreeuw (Sturnus vulgaris)
Spreeuw *
2015

Spreeuw (Sturnus vulgaris)
Spreeuw
2014

Patrijs (Perdix perdix)
Patrijs
2013

Grauwe klauwier (Lanius collurio)
Klauwieren
2012

Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
Boederzwaluw
2011

Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
Bruine kieken­dief
2010


Visdief (Sterna hirundo)
Visdief
2009

Scholekster (Haematopus ostralegus)
Scholekster
2008

Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)
Nachtzwaluw
2007

Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
Bonte vliegen­vanger
2006


Tapuit (Oenanthe oenanthe)
Tapuit
2005

Opmerking:
* In 2014 is gebleken dat er eigenlijk meer informatie nodig is om echt iets te kunnen zeggen over de redenen voor de achteruitgang van de Spreeuw en daarom was 2015 ook nog Jaar van de Spreeuw.


Foto's:
© Jankees Schwiebbe - www.birdphoto.nl