Jaar van de...


2017 - Jaar van de Koekoek

Ook de Koekoek (Cuculus canorus) heeft het moeilijk. De stand van de Koekoek als broedvogel neemt al zeker sinds 1985 af.
In heel West-Europa zijn we in enkele tientallen jaren misschien wel de helft van de Koekoeken kwijtgeraakt. Waardoor dat komt weten we niet precies.

Daarom is 2017 door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Koekoek’. Zo hopen we veel extra aandacht te genereren voor de bescherming van de Koekoek en veel extra kennis te vergaren over het waarom van de achteruitgang.
Met die kennis kunnen we de Koekoek in de toekomst beter beschermen.

Koekoek (Cuculus canorus)
Foto: © 
www.birdphoto.nl
Jaar van de... (2016 - 2005):
Kievit (Vanellus vanellus)
Kievit
2016

Spreeuw (Sturnus vulgaris)
Spreeuw *
2015

Spreeuw (Sturnus vulgaris)
Spreeuw
2014

Patrijs (Perdix perdix)
Patrijs
2013

Grauwe klauwier (Lanius collurio)
Klauwieren
2012

Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
Boederzwaluw
2011

Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
Bruine kieken­dief
2010


Visdief (Sterna hirundo)
Visdief
2009

Scholekster (Haematopus ostralegus)
Scholekster
2008

Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)
Nachtzwaluw
2007

Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
Bonte vliegen­vanger
2006


Tapuit (Oenanthe oenanthe)
Tapuit
2005

Opmerking:
* In 2014 is gebleken dat er eigenlijk meer informatie nodig is om echt iets te kunnen zeggen over de redenen voor de achteruitgang van de Spreeuw en daarom was 2015 ook nog Jaar van de Spreeuw.


Foto's: © Jankees Schwiebbe - www.birdphoto.nl
Wat is dit? Vink "Onthoud mij" om uw winkelwagen op deze computer te raadplegen, ook als u niet ingelogd bent.