Zangvogels

Zangvogels (Passeri)

De groep of onderorde van zangvogels (Oscines of Passeri genoemd) binnen de orde van zangvogels telt ongeveer 4000 soorten.

De grootste van deze soorten is de raaf, met een lengte van meer dan 60 cm en een gewicht van ongeveer 1,2 kg. De kleinste soorten, zoals het goudhaantje, de hyliidae of de geelsnavelhoningvogel, hebben een lengte van bijna 8 cm en wegen minder dan 5 gram.

Zangvogelsoorten:

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)

Appelvink
(Coccothraustes coccothraustes)

Barmsijs (Acanthis flammea) Barmsijs (Acanthis flammea)

Barmsijs
(Acanthis flammea)

Boerenzwaluw (Hirundo rustica) Boerenzwaluw (Hirundo rustica)

Boerenzwaluw
(Hirundo rustica)

Bonte kraai (Corvus cornix)Bonte kraai (Corvus cornix)

Bonte kraai
(Corvus cornix)

Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)

Bonte vliegenvanger
(Ficedula hypoleuca)

Boomklever (Sitta europaea)Boomklever (Sitta europaea)

Boomklever
(Sitta europaea)

Boomkruiper (Certhia brachydactyla)Boomkruiper (Certhia brachydactyla)

Boomkruiper
(Certhia brachydactyla)

Ekster (Pica pica)Ekster (Pica pica)

Ekster
(Pica pica)

Fitis (Phylloscopus trochilus)Fitis (Phylloscopus trochilus)

Fitis
(Phylloscopus trochilus)

Gaai (Garrulus glandarius)Gaai (Garrulus glandarius)

Gaai
(Garrulus glandarius)

Geelgors (Emberiza citrinella)Geelgors (Emberiza citrinella)

Geelgors
(Emberiza citrinella)

Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

Gekraagde roodstaart
(Phoenicurus phoenicurus)


Wist je dat?

Zangvogels staan bekend als getalenteerde muzikanten in de dierenwereld. Ze onderscheiden zich op muzikaal gebied van andere vogels door een goed ontwikkelde syrinx. Zangvogels hebben maar liefst zeven spieren om geluid voort te brengen.


Glanskop (Poecile palustris)Glanskop (Poecile palustris)

Glanskop
(Poecile palustris)

Goudhaantje (Regulus regulus)Goudhaantje (Regulus regulus)

Goudhaantje
(Regulus regulus)

Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)

Goudvink
(Pyrrhula pyrrhula)

Graspieper (Anthus pratensis)Graspieper (Anthus pratensis)

Graspieper
(Anthus pratensis)

Grauwe klauwier (Lanius collurio)Grauwe klauwier (Lanius collurio)

Grauwe klauwier
(Lanius collurio)

Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata)Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata)

Grauwe vliegenvanger
(Muscicapa striata)

Groenling (Carduelis chloris)Groenling (Carduelis chloris)

Groenling
(Carduelis chloris)

Grote lijster (Turdus viscivorus)Grote lijster (Turdus viscivorus)

Grote lijster
(Turdus viscivorus)

Heggenmus (Prunella modularis)Heggenmus (Prunella modularis)

Heggenmus
(Prunella modularis)

Huismus (Passer domesticus)Huismus (Passer domesticus)

Huismus
(Passer domesticus)

Huiszwaluw (Delichon urbicum)Huiszwaluw (Delichon urbicum)

Huiszwaluw
(Delichon urbicum)

Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)

Kleine karekiet
(Acrocephalus scirpaceus)


Zangvogels hebben een bijzonder breed gezichtsveld

Zangvogels hebben ogen aan de zijkanten van hun kop, waardoor ze een bijzonder breed gezichtsveld hebben van 300° tot 320°. Hierdoor kunnen ze alles waarnemen wat zich voor hen, aan de zijkanten en zelfs schuin achter hen bevindt. Ze hebben ook het vermogen om kleuren te onderscheiden.


Kauw (Corvus monedula)Kauw (Corvus monedula)

Kauw
(Corvus monedula)

Keep (Fringilla montifringilla)Keep (Fringilla montifringilla)

Keep
(Fringilla montifringilla)

Kneu (Carduelis cannabina)Kneu (Carduelis cannabina)

Kneu
(Carduelis cannabina)

Koolmees (Parus major)Koolmees (Parus major)

Koolmees
(Parus major)

Kramsvogel (Turdus pilaris)Kramsvogel (Turdus pilaris)

Kramsvogel
(Turdus pilaris)

Kuifmees (Lophophanes cristatus)Kuifmees (Lophophanes cristatus)

Kuifmees
(Lophophanes cristatus)

Matkop (Poecile montana)Matkop (Poecile montana)

Matkop
(Poecile montana)

Merel (Turdus merula)Merel (Turdus merula)

Merel
(Turdus merula)

Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)

Nachtegaal
(Luscinia megarhynchos)

Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)

Nachtzwaluw
(Caprimulgus europaeus)

Notenkraker (Nucifraga caryocatactes)Notenkraker (Nucifraga caryocatactes)

Notenkraker
(Nucifraga caryocatactes)

Oeverzwaluw (Riparia riparia)Oeverzwaluw (Riparia riparia)

Oeverzwaluw
(Riparia riparia)


Het gehoor van zangvogels is zeer goed ontwikkeld

Zangvogels kunnen frequenties waarnemen tussen 1500 Hz en 29000 Hz. Sommige vertegenwoordigers van deze groep kunnen ook zeer snelle toonreeksen onderscheiden, onthouden en reproduceren. De auditieve vaardigheid van zangvogels is zo verfijnd dat ze tonen kunnen onderscheiden die slechts 0,3 procent in hoogte verschillen.


Paapje (Saxicola rubetra)Paapje (Saxicola rubetra)

Paapje
(Saxicola rubetra)

Pestvogel (Bombycilla garrulus)Pestvogel (Bombycilla garrulus)

Pestvogel
(Bombycilla garrulus)

Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)

Pimpelmees
(Cyanistes caeruleus)

Putter (Carduelis carduelis)Putter (Carduelis carduelis)

Putter
(Carduelis carduelis)

Raaf (Corvus corax)Raaf (Corvus corax)

Raaf
(Corvus corax)

Rietgors (Emberiza schoeniclus)Rietgors (Emberiza schoeniclus)

Rietgors
(Emberiza schoeniclus)

Ringmus (Passer montanus)Ringmus (Passer montanus)

Ringmus
(Passer montanus)

Roek (Corvus frugilegus)Roek (Corvus frugilegus)

Roek
(Corvus frugilegus)

Roodborst (Erithacus rubecula)Roodborst (Erithacus rubecula)

Roodborst
(Erithacus rubecula)

Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)

Roodborsttapuit
(Saxicola rubicola)

Sijs (Carduelis spinus)Sijs (Carduelis spinus)

Sijs
(Carduelis spinus)

Spreeuw (Sturnus vulgaris)Spreeuw (Sturnus vulgaris)

Spreeuw
(Sturnus vulgaris)


Evenwicht en reukzin van zangvogels

Zangvogels hebben een delicaat evenwichtsorgaan in hun binnenoor, wat essentieel is om hun balans te behouden op dunne takken en tijdens het vliegen.

Hun reukzin, en daarmee ook hun smaakzin, is over het algemeen niet sterk ontwikkeld, hoewel het per soort kan verschillen. Om te bepalen of voedsel geschikt is om te eten, vertrouwen ze voornamelijk op hun zicht en speciale tastlichaampjes aan de randen van hun snavels.


Staartmees (Aegithalos caudatus)Staartmees (Aegithalos caudatus)

Staartmees
(Aegithalos caudatus)

Tapuit (Oenanthe oenanthe)Tapuit (Oenanthe oenanthe)

Tapuit
(Oenanthe oenanthe)

Tijftjaf (Phylloscopus collybita)Tijftjaf (Phylloscopus collybita)

Tijftjaf
(Phylloscopus collybita)

Tuinfluiter (Sylvia borin)Tuinfluiter (Sylvia borin)

Tuinfluiter
(Sylvia borin)

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

Veldleeuwerik
(Alauda arvensis)

Vink (Fringilla coelebs)Vink (Fringilla coelebs)

Vink
(Fringilla coelebs)

Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus)Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus)

Vuurgoudhaan
(Regulus ignicapillus)

Wielewaal (Oriolus oriolus)Wielewaal (Oriolus oriolus)

Wielewaal
(Oriolus oriolus)

Winterkoning (Troglodytes troglodytes)Winterkoning (Troglodytes troglodytes)

Winterkoning
(Troglodytes troglodytes)

Witte kwikstaart (Motacilla alba)Witte kwikstaart (Motacilla alba)

Witte kwikstaart
(Motacilla alba)

Zanglijster (Turdus philomelos)Zanglijster (Turdus philomelos)

Zanglijster
(Turdus philomelos)

Zwarte kraai (Corvus corone)Zwarte kraai (Corvus corone)

Zwarte kraai
(Corvus corone)

Zwarte mees (Periparus ater)Zwarte mees (Periparus ater)

Zwarte mees
(Periparus ater)

Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Zwarte roodstaart
(Phoenicurus ochruros)

Zwartkop (Sylvia atricapilla)Zwartkop (Sylvia atricapilla)

Zwartkop
(Sylvia atricapilla)


Afbeeldingsbron vogelsoorten:

© Jankees Schwiebbe - www.birdphoto.nl

Zangvogels (Passeri)

Zangvogels zijn een grote orde van de moderne vogels (Aves). Ze vormen de soortenrijkste groep vogels, met zo'n 60% van alle soorten.
Zangvogels zijn bekende diermuzikanten. Zij onderscheiden zich op muzikaal gebied van andere vogels, door de ver ontwikkelde syrinx ('spraak'orgaan van een vogel). De zangvogels hebben zeven spieren om muziek te produceren.

Zangvogels A - F:

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)

Appelvink
(Coccothraustes coccothraustes)

Barmsijs (Acanthis flammea)

Barmsijs
(Acanthis flammea)

Boerenzwaluw (Hirundo rustica)

Boerenzwaluw
(Hirundo rustica)

Bonte kraai (Corvus cornix)

Bonte kraai
(Corvus cornix)

Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)

Bonte vliegenvanger
(Ficedula hypoleuca)

Boomklever (Sitta europaea)

Boomklever
(Sitta europaea)

Boomkruiper (Certhia brachydactyla)

Boomkruiper
(Certhia brachydactyla)

Ekster (Pica pica)

Ekster
(Pica pica)

Fitis (Phylloscopus trochilus)

Fitis
(Phylloscopus trochilus)

Zangvogels G:

Gaai (Garrulus glandarius)

Gaai
(Garrulus glandarius)

Geelgors (Emberiza citrinella)

Geelgors
(Emberiza citrinella)

Gekraagde roodstaart (Phylloscopus trochilus)

Gekraagde roodstaart
(Phoenicurus phoenicurus)

Glanskop (Poecile palustris)

Glanskop
(Poecile palustris)

Goudhaantje (Regulus regulus)

Goudhaantje
(Regulus regulus)

Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)

Goudvink
(Pyrrhula pyrrhula)

Graspieper (Anthus pratensis)

Graspieper
(Anthus pratensis)

Grauwe klauwier (Lanius collurio)

Grauwe klauwier
(Lanius collurio)

Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata)

Grauwe vliegenvanger
(Muscicapa striata)

Groenling (Groenvink) (Carduelis chloris)

Groenling
(Carduelis chloris)

Grote lijster (Turdus viscivorus)

Grote lijster
(Turdus viscivorus)

Zangvogels H - M:

Heggenmus (Prunella modularis)

Heggenmus
(Prunella modularis)

Huismus (Passer domesticus)

Huismus
(Passer domesticus)

Huiszwaluw (Delichon urbicum)

Huiszwaluw
(Delichon urbicum)

Kauw (Corvus monedula)

Kauw
(Corvus monedula)

Keep (Fringilla montifringilla)

Keep
(Fringilla montifringilla)

Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)

Kleine karekiet
(Acrocephalus scirpaceus)

Kneu (Carduelis cannabina)

Kneu
(Carduelis cannabina)

Koolmees (Parus major)

Koolmees
(Parus major)

Kramsvogel (Turdus pilaris)

Kramsvogel
(Turdus pilaris)

Kuifmees (Lophophanes cristatus)

Kuifmees
(Lophophanes cristatus)

Matkop (Poecile montana)

Matkop
(Poecile montana)

Merel (Turdus merula)

Merel
(Turdus merula)

Wat is dit? Vink "Onthoud mij" om uw winkelwagen op deze computer te raadplegen, ook als u niet ingelogd bent.